Tetz rajziskola tájékoztató!

Kedves Szülők!

A Tetz Alapfokú Művészeti Iskola a 2020-2021 tanévben is szeretettel várja a képzőművészet iránt érdeklődő diákokat. A foglalkozások időpontja minden héten, csütörtökön du. 1-4-ig, szeptember 24-től. A foglalkozások helyszíne a rajzterem.

A jelentkezési lapok kitöltése a tanulói jogviszony feltétele. Jelen helyzetben nem kell személyesen bejönni a jelentkezési lapokért, mellékletben itt is megtalálhatók. Letöltve, kinyomtatva, kitöltve és aláírva, lefotózva vagy szkennelve ezeket kérném eljuttatni az e-mail címemre: benko.zoltan@nyarypaliskola.hu

Az eredeti jelentkezési lapokra is szükség lesz, de ezeket ráér majd a foglalkozásokra elküldeni a diákokkal.

A jelentkezési lapok kétoldalasak, minden tudnivaló, információ  megtalálható rajtuk.

Jelentkezési lap 1. oldal letöltés

Jelentkezési lap 2. oldal letöltés

Tisztelt szülők!

Szeptember 9-én 13 órától 17 óráig pótbeíratkozást tartunk a zeneiskolában.

Tisztelt Szülők!

Megkaptuk a hivatalos minisztériumi tájékoztatást a tanév kezdésével összefüggő szabályokról, ajánlásokról. Ebbe beépítettük a saját kéréseinket, információinkat is. Közös érdekünk, hogy minél tovább iskolába járhassunk, így kérünk mindenkit, hogy fordítson fokozott figyelmet az alábbiakra:

 1. A 2020/21-es tanévet hagyományos formában kezdjük.
 2. Az épület teljes fertőtlenítéséről gondoskodtunk, illetve folyamatosan gondoskodunk.
 3. Kérjük a szülőket, hogy iskolába kizárólag teljesen egészséges, tünetmentes gyermekeket engedjenek.
 4. Amennyiben kollégáink bármely diákon betegség tüneteit észlelik (köhögés, láz stb.), azt azonnal jelezzük a szülő/gyermekorvos felé, majd a diákot egy kijelölt helyiségben elkülönítve felügyelet alá helyezzük, amíg a szülő megérkezik érte.
 5. Ha felmerül a fertőzés gyanúja vagy igazolt a fertőzés egy diákot illetően, arról haladéktalanul értesítsék az intézményt.
 6. Az intézmény épületébe szülő nem léphet be. Kérjük Önöket, hogy az ajtó előtt búcsúzzanak el gyermekeiktől.
 7. Kérjük, hogy a gyerekeknél mindig legyen elegendő papírzsebkendő, esetleg fertőtlenítős kéztörlő.
 8. Maszkot az osztálytermekben nem kötelező viselni, de a szünetekben igen. Így maszk is legyen minden nap minden tanulónál.
 9. A szaktantermi rendszert felső tagozaton (amíg a járványügyi helyzet indokolja) megszüntetjük (a gyerekek nem fognak vándorolni), kivéve az informatika, angol és hittan tantárgyaknál (amennyiben az évfolyam csoportbontással tanul), de ott a termet minden csoport után lefertőtlenítjük.
 10. A jelenlegi helyzetre való tekintettel (hogy a diákok a lehető legrövidebb ideig legyenek közös légtérben) a reggeli érkezés időszaka 7.30-7.45. Kérjük, hogy a diákok ebben az idősávban érkezzenek meg az iskolába. (Buszosok természetesen a busz menetrendje szerint.)
 11. A gyerekek az épületbe minden reggel kézfertőtlenítés után léphetnek be. A fertőtlenítőt az iskola biztosítja.
 12. A tanévnyitó köszöntő szeptember 1-jén (kedd) lesz 9:00 órakor, a műsort az iskolarádión keresztül hallgatják meg a gyerekek a saját termükben. Ezen a napon a tanítás 12:45-ig tart, és napközi/tanulószoba is lesz. Étkezést csak annak tudunk biztosítani, aki ezt előzetesen jelzi Revákné Serfőző Mónikánál(06-30-621-39-94). A tanévnyitóra szülő nem jöhet. Kérjük a diákokat, ünneplőben jöjjenek, íróeszközt és órarendet hozzanak magukkal.
 13.  A napközi/tanulószoba 16.00 óráig tart, melyből a 14.00-15.00 óra közti időszak védett tanulási idő. 16.00 óra előtt egyéni, írásos kérés benyújtása és elbírálása után mehet csak haza napközis diák (pl. busz indulásához köthetően stb.). Kizárólag a megegyezett időpontokban engedik el őket a napközis nevelők.
 14. A tankönyvosztás a korábbi kiírás szerint augusztus 26-án 08.30-12.30 között, illetve augusztus 27-én 12.00-18.00 között lesz. Itt kell majd nyilatkozni az étkezési igényekről is. Az étkezés az első tanítási naptól biztosított azoknak, akik jelzik az igényüket. Az első osztályosok könyveit szeptember 1-jén 17 órakor, az első szülői értekezleten adják át a tanító nénik.
 15. A szülői értekezletek módjáról, pontos időpontjairól az osztályfőnökök értesítik a szülőket.

Az időközben felmerülő friss információkról, változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket közösségi oldalunkon.

Köszönjük megértésüket, türelmüket, együttműködésüket!

Bízva a gördülékeny tanévkezdésben mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyár utolsó hetére!

A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége és tantestülete

TÁJÉKOZTATÓ A BIZONYÍTVÁNY OSZTÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

2020. június 19-én az alábbi időpontokban várjuk az osztályokat:

9:00-10:00                   1. évfolyam

10:00-11:00                 2. évfolyam

11:00-12:00                 3. évfolyam

12:00-13:00                 4. évfolyam

13:00-14:00                 5. évfolyam

14:00-15:00                 6. évfolyam

15:00-16:00                 7. évfolyam

16:00-17:00                 8. évfolyam

Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben!

Az intézménybe szülők nem léphetnek be, ezért megkérjük a gyerekeket kísérő felnőtteket, hogy az iskola előtt várakozzanak.

Megkérjük a gyermekeket, hogy a szekrényükből és a padjukból mindent vigyenek haza, ezért hozzanak magukkal ehhez szükséges szatyrot, táskát.

A tankönyveiket őrizzék meg, mert szeptemberben kell leadni az osztályfőnököknek!

Nyáregyháza, 2020. 06. 15.                                                       az iskola vezetősége

Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről.

Adatkezelési tájékoztató:

MEGNYITÁS

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez:

MEGNYITÁS

Beiratkozás!

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges. Ez telefonon(06-29-490-017; 8-12 óráig) vagy emailen(iskola@nyaregyhaza.hu) történhet meg ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába, hozzánk pedig emailen ezt jelezni kell.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra lesz szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

További felmerülő kérdés esetén hívják a fent megadott telefonszámot, illetve írjanak emailt.

Tisztelettel:

Kemenár Lászlóné

intézményvezető

Kedves Gyerekek!

Az elkövetkezendő időszakban tanítóitok és tanáraitok a KRÉTA rendszeren keresztül küldik feladataitokat és a határidőket. Ha bármilyen probléma felmerülne, kérem keressétek osztályfőnökeiteket.

Jó munkát kívánunk!

Tisztelt Szülők!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolában maradt tankönyvekért, felszerelésekért a holnapi napon, azaz 2020. március 17-én tudnak bejönni, az alábbi beosztás szerint:

1. a 8:00-8:30
1. b 8:30-9:00
2. b 9:00-9:30
2. a 9:30-10:00

Továbbá megkérjük Önöket, hogy az iskola épületébe ne jöjjenek be, az iskola előtt várakozzanak betartva a megfelelő 2 méter távolságot egymástól. A kért tankönyveket pedagógusaink fogják kiadni Önöknek.
A többi évfolyam tekintetében az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.

Megértésüket köszönjük!

az iskola vezetősége és pedagógusai

TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL


Tisztelt Lakosaink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata iskolás gyermekek számára 2020. március 16-tól az alábbiak szerint biztosítja a gyermekétkeztetést.
A hétfői napra az étkezéseket lemondottnak tekintjük, ezt követően pedig a kifejezetten igénylők részére telefonos igénybejelentés alapján a napi főétkezést (ebédet) csomagolt formában biztosítjuk. Az igényeket kizárólag telefonon lehet bejelenteni előző nap 9.00 óráig (telefonszám: +36 (30) 621-3994 – Revákné Serfőző Mónika).


Az átvételre minden hétköznap 11.00 és 12.00 óra között van lehetőség, a csomagolt étel kiadása az étkezőablakon keresztül történik. Az igényelt étel annak tényleges átvételének hiányában is számlázásra kerül.


Mészáros Sándor, polgármester