Tanárok Tantárgyak
Báder László Történelem, hon és népismeret, tanulószoba
Báderné Bakó Irén 4. b osztály osztályfőnök
Bajári Brigitta 3. osztály osztályfőnök, tanszoba
Baldovszky Ágnes német, 1 évfolyamos napközis nevelő
Benkő Zoltán földrajz, informatika, technika, rajz, 6. a osztályfőnök
Bernula Istvánné ének-zene, 2. évfolyamos napközis nevelő, irodalmi színpad
Dancsó József matematika, kémia, 8. osztályfőnök
Dancsóné Kerekes Dóra természetismeret, testnevelés, német, 7. osztályfőnök
Fischliné Főző Boglárka angol, fejlesztés (sni, btmn)
Haraszti-Kalocsai Fruzsina 2. b osztályfőnök
Halgasné Szűcs Erika 1. a osztályfőnök
Kontróné Csukás Rita Zeneiskola, zongoratanár
Kemenár Lászlóné intézményvezető, tanulószoba
Krizsán Mihályné technika, 4. évfolyam napközis nevelő, DÖK
Leki Fanni 3. évfolyam napközis nevelő
Maszel Cecília intézményvezető-helyettes, biológia, tanulószoba
Nagyné Czira Ildikó magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, könyvtár
Péntekné Kövesdi Kata angol, 5. b osztályfőnök
Rabné Nánási Eszter intézményvezető-helyettes, matematika
Stift Károly testnevelés
Stégner Tamás Zeneiskola, furulya, trombita
Sziklai Kinga Zeneiskola, furulya, fuvola
Tatár Gusztávné 1. b osztályfőnök
Vajasné Kovács Éva 4. a osztályfőnök, erkölcstan
Szabó Babett magyar nyelv és irodalom, 5. a osztályfőnök, tanulószoba
Szabó Tibor  fizika
Varga Attila 2. a osztályfőnök
Zsótér Gabriella Zeneiskola, szolfézs