Informatika- Logo szakkör

Oktató: Benkő Zoltán
Helyszín: Informatika terem

Két éve indult az informatika szakkör iskolánkban 5-6 osztályos diákok részére.
Itt lehetőségük van megismerni az Imagine Logo és a Scratch programozás alapjait.
Az Imagine egy modern programozási nyelv, világszerte sokan használják, úgy alkották meg, hogy kisiskolások is képesek legyenek ötleteiket a számítógép segítségével megvalósítani.

Mi a Scratch?
A Scratch egy ingyenes programozási környezet, amellyel játékokat, animációkat vagy meséket is készíthetsz. A Scratch-ben való programozás kirakó játékozásra hasonlít: parancsokat és változókat felhasználva úgy lehet algoritmusokat összeépíteni, mint egy kirakót a darabjaiból. Ezek az elemek csak helyes módon illeszkednek egymáshoz.


Tetz Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti szak 

Oktató: Benkő Zoltán
Helyszín: Rajz terem

Iskolánkban a 2015/2016 tanévben indult a Tetz Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti szaka. Célja a fiatalok művészeti fejlődésének, nevelésének, kulturális életének támogatása, a tehetségek gondozása, veleszületett vagy szerzett képességeik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az „utat”, amelyen elmélyülten és eredményesen fejlődhetnek és az átlagosat túlhaladó teljesítményekre képesek legyenek. A 2017/2018 tanévben a képzőművészet mellett sikeren újraindult a tánciskola is.

A képzőművészeti foglalkozások mellett, sok egyéb programon, kiállításon, múzeum látogatáson vettünk részt.  Ezek röviden:

2016:

 • A ceglédi galéria festészeti kiállítása,
 • A Kossuth Múzeum Gyógyszerésztörténeti kiállítása,
 • Uránia Mozi Tetz képzőművészeti diákok kiállítása,
 • Budapesti Iparművészeti Múzeum állandó és időszakos kiállítása. Az Iparművészeti Múzeumot nem csak meglátogattuk, hanem múzeumpedagógiai programban vettünk részt. Tanítványaink ekkor készült alkotásaiból kiállítást rendeztünk a múzeum pedagógusaival es a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak segítségével.
 • Tetz Iskola évzáró művészeti kiállítás Cegléden a Kossuth Művelődési Központ aulájában.
 • Tetz Gála Cegléden a Kossuth Művelődési Központ színháztermében.

2017:

 • február 22-én a Nyáregyházi Tetz képzőművészeti iskola diákjaival meglátogattuk a Ceglédi Galériát. Itt az Artes Grafikas Panamericanas (AGPA) című kiállítást tekintettük meg. A képanyag válogatás dél-amerikai grafikusművészek munkáiból, Fábry József gyűjtéséből, az 1970-1990-es évekből. Élmény volt egy ilyen különleges, változatos, távoli tájakat és egyéni technológiát felvonultató gyűjteményt látni.
 • Immár negyedik alkalommal mutatták be a műveiket az Uránia Mozi aulájába a Tetz Alapfokú Művészeti Iskola ceglédi képzőművészeti tanszakának diákjai, február 3-án, köztük Máté Noel 3. osztályos diákunk. Az alkotások témája idén az űrszemét volt.
 • Tetz Iskola évzáró művészeti kiállítás Cegléden a Kossuth Művelődési Központ aulájában.
 • Tetz Gála Cegléden a Kossuth Művelődési Központ színháztermében.
 • „Tetz a Balatonnál nyaral” Erzsébet tábor Június 25-én. Egyhetes táborban rengeteg program, jó hangulat.
 • Szeptember 8-án, a 7. Nyáregyháza Fesztivál keretében Tetz Nyáregyháza kiállítás, válogatás az eddigi alkotásokból.
 • Szabó üvegdíszek látogatás, gömbkészítés

Elsősegélynyújtás és Csecsemőgondozás szakkör

Oktató: Nánásiné Koncz Ágnes Laura (Vöröskeresztes területi küldött, szülésznő)

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezete

A felső tagozatos tanulók Csecsemőgondozási és Elsősegélynyújtási ismereteket sajátíthatnak el heti 2-2 alkalommal, az iskolában működő Vöröskeresztes szakkörökön. 
A hirtelen bekövetkező egészségkárosodásoknál az esetek döntő többségében nincs jelen egészségügyi szakember, így a baj felismerése, az állapotfelmérés és a segélyhívás, valamint a segélynyújtás egyes lépései a jelen lévőkre maradnak. Ezért az ilyen esetekre, a gyermekink felkészítése kiemelten fontos, mert ez a reziliencia kulcsa.
(A reziliencia lényegében azt az emberi tulajdonságot vagy helyesebben képességet jelöli, hogy hatékonyan tud cselekedni és gyorsan vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát testi-lelki szenvedés, illetve nehéz élethelyzetek átélése után).
A szakkörön töltött hónapok során, a gyakorlati tudás hatékonyan beépül mindenki gondolkodásába és ennek köszönhetően, hatékonyan tudnak a későbbi esetekben cselekedni. Fő feladatunk a fiatalok felkészítése a versenyekre és a felelősségteljes felnőtt életre, a szülői szerepekre.

Fő célkitűzéseink:

 • Az élet, az egészség védelme
 • Az emberi személyiség tiszteletben tartása
 • Az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése
 • A betegségek megelőzése
 • A nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése
 • A társadalmi szolidaritásra nevelés

Fizika szakkör

Oktató: Szabó Tibor
Helyszín: Természettudományi terem

Az idei tanévben indult fizika szakkörön minden korosztály képviselteti magát. Van, aki még nem tanul fizikát, de már mint előkészítő foglalkozáson vesz részt a szakkörökön. Van, aki a továbbtanulás miatt érdeklődik, mások jobb jegyet szeretnének, megint mások egyszerűen érdekesnek találják,…( itt lányokra is gondolok) és milyen igazuk van!

A fizika szakkör lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy kis csoportokban vagy akár egyénileg elvégezhessék azokat a kísérleteket, számításokat amelyeket a tanórákon tanulnak, láthatnak vagy amire órán nincs lehetőségük. Iskolánk biztosítja a gyerekek számára a technikai fejlettségének megfelelő modern eszközök (projektor, mozabook, stb.) használatát. A szakkörön hétköznapi eszközökkel (akár otthon is) elvégezhető kísérletek és az ezekre adott magyarázatok a gyerekek fizikai szemléletét fejlesztik és ez irányú tehetségét segítik kibontakozni. A szakkör célja, hogy a gyerekek a kísérleteken és szimulációs feladatokon keresztül még inkább átlássák és megértsék a hőtan, elektromosságtan, mechanika, fénytan témaköreibe tartozó fizikai összefüggéseket.

A fizika szakköri foglalkozásokon minden csütörtökön 14 órai kezdettel lehet részt venni a természettudományi tanteremben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a szakköri foglalkozásokra.


Kézilabda és Labdarúgó szakkör

Oktató: Stift Károly
Helyszín: Torna terem

A szociális kompetencia fejlesztésének egyedi színtere a sport, azon belül a csapatjátékok különösen alkalmasak erre. Az iskolai sportkör sportcsapatai a közösségi nevelés színterei.

A kézilabda és labdarúgó szakkör céljai:

– Legyen maximálisan kihasználva a mozgáskoordinációs képességek fejlesztésének utolsó, igen hatékony életkori szakaszának a mozgáskultúra ügyességi, koordinációs tartalmai igen széles skálájának gyakoroltatásával, állandóan új kihívások közvetítésével. Állítsák a koordinációs mozgáskészletüket a sportági célok szolgálatába. Értsék meg a sportágak belső logikáját, fogadják el a törvényszerűségeket, vonjanak le önálló következtetéseket.

 

– Az egész gyermeki személyiség fejlődjön a szabálykövető tanulási, játék, sport és versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, igen erős önfegyelemmel, kialakuló önértékelési gyakorlat és empatikus társas kapcsolatok jelenlétében. Alakuljon ki a reális énképük. Fogadják el a szabályokat értelemszerűen, keressenek konstruktív megoldásokat a konfliktusokban.